Správa kontaktů a seznamů

Seznamy emailů
 • jednoduchá příprava formulářů pro sběr kontaktů

 • definování vlastních polí pro kontakt různých typů (textové, lokace, datum/čas…)

 • import a export kontaktů (csv, txt, sql)

 • pokročilá segmentace včetně logických podmínek

 • vlastní přihlašovací i odhlašovací formuláře pro každý seznam kontaktů

 • kopírování kontaktů mezi seznamy

 • synchronizace seznamů a kontrola duplicit

 • definování emailu pro různé akce (uvítací email, přihlášení, aktualizace kontaktu,…)

 • vytváření vlastních blacklistů

 • single/double opt-in a opt-out

Práce s kampaněmi

 • standartní kampaně s možností nastavení datumu a času odeslání

 • autorespondery

 • práce se skupinami kampaní

 • sledovací URL s možností vlastních domén sledování pro každou kampaň

 • automatické odesílání kampaně na základě logických podmínek chování kontaktů

 • vlastní značky pro používání v kampaních

 • definování akci vůči kontaktům při otevření kampaně (přesun kontaktu…)

 • určování URL webhook pro každou kampaň

 • datum a čas odeslání včetně nastavení časového posunu

 • pokročilé opakování kampaně (dny/hodiny/minuty)

Emailové kampaně

Šablony emailů

Emailové šablony
 • práce s prostým textem obsahu emailu

 • WYSIWYG editor (jednoduše vytváříte obsah jako v textovém editoru Word)

 • pokročilý a intuitivní Drag & Drop editor

 • UTM značkování odkazů

 • definování náhodný obsahových bloků

 • ukládání vlastních bloků v šabloně

 • import vlastní HMTL šablony

 • výběr z řady předpřipravených šablon, možnost ukládání vlastních šablon pro další použití

Statistiky kampaní

 • přehledná nástěnka se všemi důležitými metrikami (míra otevření, prokliku, odhlášení…)

 • detailní přehledy všech metrik – čas a lokalita otevření pro jednotlivé kampaně, odkazy, emailové adresy

 • export dat, sdílení statistik (veřejné, email, pod heslem)

 • vizualizace lokalit otevření

Statistika emailing

Další pokročilé funkce

Další pokročilé funkce
 • nastavení bounce serverů (zpracovává nepřijaté emaily v kampani)

 • nastavení feedback-loop serverů (zpracování stížnosti na SPAM)

 • monitorování emailové schránky

 • API