Chtěli byste svým odběratelům pravidelně zasílat přání k narozeninám? Pojďme se podívat, jak na to.

Ve 3 krocích si vysvětlíme, jak provést nastavení seznamu odběratelů a jak vytvořit opakující se kampaň, pomocí které svým odběratelům budete automaticky zasílat přání k narozeninám.

První krok: Vytvoření vlastního pole

V první řadě je třeba pro seznam odběratelů, kterému se bude přání posílat, vytvořit vlastní pole narozenin. Na hlavní liště tak pod seznamem klikněte na Vlastní pole, jak je vidět na obrázku níže.

Poté je třeba vytvořit vlastní textové pole pro rok narození. Zde je třeba zmínit, že pole je nutné vyplnit ve formě rok-měsíc-den (například 1980-02-10). Z tohoto důvodu doporučujeme toto zmínit do popisku, jak je vidět níže.

Druhý krok: Vytvoření segmentu

Nyní máme vytvořené pole roku narození, ke kterému je nutno vytvořit segment. Ten se vytvoří tak, že po výběru seznamu odběratelů kliknete na pole Segmenty.

Je třeba vytvořit nový segment, kde je nutné nastavit hodnotu:

  • jako pole je nutno vybrat nově vytvořené pole “Rok Narození” (může se jmenovat i jinak, pojmenování je na Vás),
  • operátor je třeba zvolit “je”,
  • hodnota se rovná funkci “[BIRTHDAY]” (zde je třeba vložit přesný výraz se závorkami).

Třetí krok: Vytvoření opakující se kampaně

Posledním krokem je vytvoření opakující se kampaně. Zde je nutné zvolit správný seznam odběratelů a jejího segmentu, který jsme v předchozích krocích vytvořili.

Následně je třeba v pokročilém opakování nastavit každý den, ve Vámi určený čas (v našem případě v 10 hodin dopoledne).

Po úspěšném odeslání kampaně pak bude každý den odesláno přání k narozeninám odběratelům, kteří mají pole narození vyplněné. V případě, že máte více seznamů odběratelů, je nutno celý tento proces zopakovat.

Další články v kategorii Práce s kampaní najdete zde.