Připravili jsme si pro Vás slovníček pojmů nejčastěji používaných v emailingu. Pokud Vám tady nějaké slovíčko chybí, napište nám ho!

 

Double opt-in – je dvoukrokové ověření e-mailové adresy, kterou Vám zákazník vloží do formuláře

Double opt-out – je dvoukrokové ověření e-mailové adresy, ze které se chce zákazník odhlásit

Single opt-in –  je ověření e-mailové adresy, kterou Vám zákazník vloží do formuláře

Single opt-out – je ověření e-mailové adresy, ze které se chce zákazník odhlásit

Autoresponder – nebo také automatická odpověď, jsou e-maily, které jsou automaticky rozesílány příjemcům ze seznamu odběratelů. Jedná se např. o potvrzení registrace nebo upozornění na nedoručení e-mailu. Zároveň je to označení pro sofistikovanou kampaň, která se může odesílat příjemcům na základě pokročilého nastavení – automaticky po kliknutí na odkaz v předcházející kampani, po určité době po přihlášení do seznamu, po otevření e-mailu atp.

Webhook – je metoda rozšíření nebo změny chování webové stránky nebo webové aplikace pomocí vlastních zpětných volání.

API klíč – rozhraní pro aplikace, kterým mohou komunikovat dvě aplikace mezi sebou a vyměňovat si tak data. Komunikovat mohou jednosměrně nebo obousměrně.

silně (hard bounce) odmítnuté emaily – jsou e-maily, které jsou vráceny z důvodu neexistující schránky příjemce, chybné e-mailové adresy, případně příjmový server příjem zpráv cíleně zablokoval a nebo byl zablokován spam filtrem.

slabě (soft bounce) odmítnuté emaily – jsou e-maily, které jsou vráceny z důvodu plné schránky příjemce. Zpravidla dochází k několika pokusům o doručení, po kterých v případě neúspěchu dochází k silnému odmítnutí. Žádný další pokus o rozeslání už nebude proveden.

obtěžující email (SPAM) – nevyžádaná zpráva z hromadného rozesílání e-mailů uživatelům, kteří o takovou poštu nestojí. Zpravidla se jedná o reklamu nebo podvodné e-maily, případně mohou obsahovat vir.

doména – nebo také doménové jméno je unikátní adresa na internetu. Je to označení jednoznačného jména (identifikátoru) Vaší internetové stránky např. ngemailing.cz.

trackovací (sledovací ) doména – trackovací doména slouží ke sbírání statistik kampaně – počet prokliků, přeposlání i odmítnutí z Vaší domény. Tato sledovací doména nahradí výchozí doménu pro sledování. Jedná se tedy pouze o kosmetickou funkci.

DNS – (zkratka pro Domain Name System) je systém pro překlad doménových jmen. Servery DNS převádějí domény na IP adresy a naopak.

značky – zástupný text, který je v šabloně nahrazen předdefinovanou hodnotou. Např. značka [URL_UNSUBSCRIBE], kterou ve svých šablonách budete potřebovat pro zajištění možnosti odhlášení klientů z odběru Vašich e-mailů. Značky se mohou nacházet v těle e-mailu, předmětu nebo dalších polích, ve kterých pracujete při komunikaci s příjemci.