V tomto článku si ukážeme, jak pracovat se statistikou kampaně.

Adresáti

Jako první krok si vyberte kampaň, kterou chcete vyhodnotit.

V první části statistiky je vidět základní přehled kampaně, jako je název, počet adresátů, předmět, nebo poslední otevření kampaně. Pokud kliknete na počet adresátů (zvýrazněno níže), uvidíte úspěšnost odeslaných emailů.

Detaily

Další část obsahuje užitečné informace, jako je online náhled kampaně nebo zda kampaň některý z odběratelů přeposlal. Pokud kliknete na „Zobrazit“ v kolonce online verze, můžete se podívat na náhled Vaší kampaně.

Míra kliknutí, otevření a odmítnutí

Tato část obsahuje vyhodnocení úspěšnosti kampaně. Zde se dozvíte, kolikrát došlo ke kliknutí na odkazy, otevření emailů či kolika odběratelům kampaň nebyla doručena a důvod.

Pozor! Míru odmítnutých emailů (neexistujících, chybných, atp.) je nutné mít pod hranicí 5 %. Pokud tuto hranici překročíte, bude Váš učet pozastaven.

Pozor! Totéž platí pro míru obtěžujících emailů, takzvaného spamu. Tuto úroveň je nutné mít pod  hranicí 0,5 %. Při jejím překročení Vám bude pozastaven účet.

Nejčastější domény odběratelů

V této části se dozvíte, které emailové domény odběratelé používají.

Lokality otevření kampaně

Zde vidíte geografickou lokalitu, kde se emailová kampaň otevřela.

Odběratelé otevírají informace na základě jejich uživatelského klienta.

  • V této části najdeme další důležitou informaci o odběratelích, a to z jakých zařízení je kampaň otevírána. Tato informace Vám může pomoci v dalším cílení kampaní. Pokud například budete vědět, že 80 % odběratelů užívá pro zobrazení kampaně mobilní zařízení, můžete tak pro ně cíleně vytvořit kampaně pomocí šablon, které budou pro mobilní zařízení atraktivnější.
  • Také se zde dozvíte, jaké operační systémy odběratelé použili – např. Windows, Linux, Android, iOS apod.
  • Další informací, kterou zde vyčtete, je, z jakého prohlížeče adresáti kampaň otevřeli – např. Chrome, Firefox apod.

Odkazy s nejvíce prokliky

Díky informacím v této části je možné vyhodnotit, jak odběratelé reagují na zasazení odkazů v kampani, a zda byl odkaz dostatečně atraktivní tak, aby došlo k prokliku.

Mapa aktivit

Toto je poslední část statistiky. Zde se dozvíte bližší informace o lokalitě adresátů, např. kraj či město odběratele.

statistika emailingu

Další články v kategorii Práce s kampaní najdete zde.