V tomto článku si ukážeme, jak pracovat se statistikou kampaně.

Adresáti

 • Jako první krok si vyberte kampaň, kterou chcete vyhodnotit.

 • V první části statistiky můžete vidět základní přehled kampaně, jako je název, počet adresátů, předmět, nebo poslední otevření kampaně. Pokud kliknete na počet adresátů (zvýrazněno níže), uvidíte úspěšnost odeslaných emailů.

Detaily

 • Další část obsahuje užitečné informace, jako je online náhled kampaně nebo zda byla kampaň některým z odběratelů přeposlána. Pokud kliknete na „Zobrazit“ v kolonce online verze, můžete se podívat na náhled Vaší kampaně.

Míra kliknutí, otevření a odmítnutí

 • Tato část obsahuje vyhodnocení úspěšnosti kampaně. Zde se dozvíte, kolikrát došlo ke kliknutí na odkazy, otevření emailů, či kolika odběratelům kampaň nebyla doručena a důvod.

Pozor! Míru odmítnutých emailů (neexistujících, chybných, atp.) je nutné mít pod hranicí 5%. Pokud tuto hranici překročíte, bude Váš učet pozastaven.

Pozor! Totéž platí pro míru obtěžujících emailů, takzvaného spamu. Tuto úroveň je nutné mít pod  hranicí 0,5%. Při její překročení Vám bude pozastaven účet.

Nejčastější domény odběratelů

 • V této části se dozvíte, které emailové domény odběratelé používají.

Lokality otevření kampaně

 • Zde vidíte geografickou lokalitu, kde se emailová kampaň otevřela.

Odběratelé otevírají informace na základě jejich uživatelského klienta.

 • V této části najdeme další důležitou informaci o odběratelích, a to z jakých zařízení je kampaň otevírána. Tato informace Vám může pomoci v dalším cílení kampaní. Pokud například budete vědět, že 80% odběratelů užívá pro zobrazení kampaně mobilní zařízení, můžete tak pro ně cíleně vytvořit kampaně pomocí šablon, které budou pro mobilní zařízení atraktivnější.
 • Také se zde dozvíte, jaké operační systémy odběratelé použili – např. Windows, Linux, Android, iOS apod.
 • Další informací, kterou zde vyčtete, je, z jakého prohlížeče adresáti kampaň otevřeli – např. Chrome, Firefox apod.

Odkazy s nejvíce prokliky

 • Díky informacím v této části je možno vyhodnotit, jak odběratelé reagují na zasazení odkazů v kampani, a zda byl odkaz dostatečně atraktivní tak, aby došlo k prokliku.

Mapa aktivit

 • Toto je poslední část statistiky. Zde se dozvíte bližší informace o lokalitě adresátů, např. kraj či město odběratele.

statistika emailingu