Manuální úprava seznamu může být zdlouhavá a časově náročná, tak proč si ji neulehčit? V tomto článku si ukážeme, jak můžeme práci se seznamy automatizovat. Ať už si přejete existující odběratele přidat, vymazat či aktualizovat, nebo seznam zcela rozdělit. Pojďme se podívat, jak na to.

Synchronizace odběratelů

Na hlavní nástěnce se pod Seznamy skrývají Nástroje, viz obrázek níže.

Zde je pak nutné vybrat 2 seznamy, které chceme synchronizovat. Nyní je třeba vybrat akci, která nastane v případě, že se odběratel nachází v jednom či obou seznamech.

  1. Tuto funkci použijeme v případě, pokud se odběratel nachází pouze v prvním seznamu a my si ho přejeme přidat také do seznamu druhého.
  2. Pokud chceme smazat duplicitní uživatele nacházející se v obou seznamech, touto funkcí toho elegantně docílíme. Uživatelé, kteří jsou v prvním i druhém seznamu budou ze druhého seznamu smazáni.
  3. V případě, že bychom chtěli upravit seznam dle stavu odběratele v jiném seznamu, např. aktuálnějším seznamu, můžeme použít této pokročilé funkce. Tato funkce nabízí 3 možnosti, které jsou níže rozepsány.

  • Aktualizovat odběratele v primárním seznamu: Na základě stavu odběratelů v druhém seznamu se aktualizuje seznam odběratelů v prvním seznamu.
  • Aktualizovat odběratele v sekundárním seznamu: Na základě stavu odběratelů v prvním seznamu se aktualizuje seznam odběratelů v druhém seznamu.
  • Vymazat odběratele v sekundárním seznamu: Odběratelé, kteří se nachází v obou seznamech a jejichž stav (potvrzen, odhlášen, atd.) se liší, budou z druhého seznamu vymazáni.

Rozdělení seznamu

Tato funkce umožňuje rozdělit větší seznam na několik menších. Po rozdělení seznamů dojde k přesunutí uživatelů z hlavního seznamu do nově vytvořených. Tuto funkci doporučujeme použít v případě, máte-li větší množství odběratelů (200 a více).

  • Jako první krok je třeba vybrat seznam, který si přejeme rozdělit,
  • v poli počtu podseznamů určíme, na kolik částí bude rozdělen,
  • posledním krokem určíme, kolik odběratelů se z hlavního seznamu přesune do seznamu nového.

 

Pozor! K tomu, aby jste mohli seznam rozdělit je třeba zastavit probíhající kampaně, kterých je seznam součástí.