Nová verze aplikace s sebou přináší funkci A/B testů, která umožňuje v jedné kampani tvorbu více variací, které se pošlou části odběratelů. Poté, na základě splnění určité podmínky, zašle nejúspěšnější variantu ostatním odběratelům.

Kde najde A/B test uplatnění

Provádět A/B testování má smysl pouze u dlouhodobých kampaní, jelikož zjistit, jak kampaň funguje trvá poměrně dlouho. Běžná kampaň s největší pravděpodobností ukončí odesílání dříve, než budeme mít možnost najít vítěze A/B testu.

Použití

Při tvorbě autoresponderu je v kroku nastavení nová oblast určená pro A/B testování, kde je možné A/B test vytvořit. Zde se pak můžete rozhodnout, jakým způsobem bude vítěz testu určen – dle počtu otevření a/nebo po určitém počtu uplynulého času. Na závěr je třeba určit vlastnosti, které testujeme a varianty těchto vlastností.

Příklad

Nejběžnějším typem A/B testu je kampaň, ve které chceme otestovat několik různých předmětů a zjistit, který z nich má lepší výkon. Po určitém časovém úseku či při určitém počtu otevření pak rozhodneme o vítězi a budeme pokračovat v používání předmětu, který vyhrál pro zbytek emailů dané kampaně. Toto povede ke zvýšení počtu prokliků, díky čemuž bude kampaň úspěšnější. Po ukočení testu je pak dále možno sledovat všechna otevření, zrušení odběru, stížnosti a odrazy, ke kterým došlo po výběru úspěšnější varianty.