Autorespondery jsou e-maily, které jsou automaticky rozesílány odběratelům daného seznamu na základě určité podmínky, jako je například: potvrzení registrace, upozornění na nedoručení e-mailu, kliknutí na odkaz v předchozí kampani, ale také po určité době po přihlášení do seznamu (výzva k akci).

Proč jsou autorespondery důležité?

Již z názvu vyplývá, že autorespondery jsou automatizované. Pokud autorespondery nastavíte správně, tak Vaši odběratelé budou dostávat ty pravé informace ve správný čas, a to automaticky, bez toho, abyste museli cokoli dělat – ušetří Vám čas!

Nastavení autoresponderů

Položku autoresponderů nalezneme v hlavní liště pod kampaněmi. Zde je třeba vyplnit pole, jako je tomu u ostatních kampaní: název kampaně a seznam, kterému bude zaslána, popřípadě skupina seznamu, na kterou se bude vztahovat.

V dalším kroku je třeba vyplnit samotný obsah autoresponderu.  Zde je možno použít jednu z předpřipravených šablon – návod na tvorbu šablony v drag’n’drop editoru, nebo si šablonu stáhnout – export a úprava šablony z beefree.io. Pokud budeme chtít obsah autoresponderu po spuštění kampaně upravit, je nejprve nutné kampaň pozastavit, až poté bude možné tento obsah opět upravovat.

V poslední části nastavení je pak potřeba vyplnit následující:

Aktivace na: Čas, od kdy bude autoresponder aktivní.

Akce automatického emailu: Určuje, při jaké události bude autoresponder zaslán. Na výběr jsou 3 možnosti: po přihlášení k odběru, po otevření kampaně a po odeslání kampaně (při výběru posledních dvou možností je pak třeba určit kampaň)

Časová hodnota automatického emailu: Tento údaj určí, po jaké době od události bude autoresponder odeslán. V případě, že si přejete, aby byl odeslán ihned po vybrané události, zadejte 0.

Časová jednotka automatického emailu:  Zde nastavíte časový úsek předchozí volby (časové hodnoty automatického emailu), na výběr máte od minuty až po rok.

Použít importované odběratele: Pokud si přejete zahrnout odběratele z již dříve zvoleného seznamu, kteří byli později importování, zvolte „ano“.

Použít současné odběratele:  Zde zvolte „ano“. „ne“ zvolte pouze v případě, pokud chcete autoresponder zasílat novým odběratelům.

Pár tipů na závěr

Držte se zkrátka – Doporučujeme udržovat delší intervaly autoresponderů, zasílání mnoho zpráv v krátkém sledu může působyt otravně a vést k odhlášení z odběru

Udržujte relevanci – Využijte údaje, které vám odběratelé poskytli při registraci, a posílejte jim obsah, který je bude s největší pravděpodobností zajímat. Pokud například odběratel projevil zájem o produkt X, dvakrát si rozmyslete, než ho přidáte do cyklu o velmi odlišném produktu Y.

Relevance – Abyste mohli co nejlépe využít autorespondery, potřebujete správná data. Zjistěte, co potřebujete k vytvoření nejlepšího cyklu autoresponderů pro Vaši firmu – to může znamenat, že potřebujete zachytit údaje o poloze, datu narození, zájmech atd. Vždy se snažte navrhovat formuláře pro zachycení dat s pevným ohledem na autorespondery!

Dbejte na pravidla ochrany osobních údajů – V éře nařízení GDPR je důležitější než kdy jindy zůstat na správné straně zákonů o ochraně osobních údajů. Buďte si velmi dobře vědomi svých povinností v této oblasti a vždy se ujistěte, že máte výslovný souhlas před přidáním jakýchkoli odběratelů do cyklů autoresponderů, a umožněte uživatelům snadné odhlášení z vašeho mailing listu.