V případě změny placeného tarifu je nový tarif aktivní v dalším zúčtovacím období následujícím po zúčtovacím období, ve kterém byla změna placené varianty tarifu uživatelem objednána emailem.
Pokud budete potřebovat navýšit tarif – pro stávající klienty (počet e-mailů nebo počet kontaktů), stačí nás kontaktovat.