V minulém návodu jsme si popsali první polovinu vlastních polí, které je možné využít při tvorbě přihlašovacího formuláře. Dnes se podíváme na zbývající pole, opět si ukážeme jejich možné využití a jakou mají finální podobu v přihlašovacím formuláři.

Hodnotící pole

V případě, že bychom chtěli do přihlašovacího formuláře zařadit hodnocení, tak můžeme využít pole hodnotící. V nastavení tohoto pole je možné zvolit maximální počet hvězd pro hodnocení, v základním nastavení je 10 hvězd. My jsme jako příklad zvolili 5 hvězd pro hodnocení předešlého kurzu.

Pole s mnohonásobným výběrem

Pokud bychom se i nadále drželi příkladu s kurzy a chtěli bychom si odběratele segmentovat podle toho, o jaké kurzy mají zájem, je možné využít pole s mnohonásobným výběrem, ve kterém odběratel může zvolit více možností z výběru.

Pole s datem

Pokud chceme, aby odběratel zadal konkrétní datum do formuláře, pole s datem je pro tento požadavek ideální. Jako příklad si můžeme uvést organizaci on-line kurzů, které zasíláme každý týden. V tomto poli by si odběratel mohl zvolit přesný datum začátku kurzu. Vyplněním Výchozí hodnoty, jako na přiloženém obrázku – „[DATE]“, docílíme toho, že se v přihlašovacím formuláři předvyplní datum k současnému dni.

Pole s datem a časem

Pokud bychom však chtěli, aby si odběratel zvolil i přesný čas, kdy chce, abychom mu jednotlivé lekce zasílali, pak můžeme využít přesnější pole s datem a časem.

Pole pro delší text

Toto pole se na rozdíl od klasického textového pole zobrazuje na dva řádky. V případě, že od odběratele očekáváme více textu, je pole pro delší text přehlednější variantou.

Pole země a  stát

Pokud požadujeme od odběratele, aby uvedl z jaké je země, tak v tomto poli je možné vybrat z výběru. Po výběru země, v našem případě, České republiky, je možné vybrat i z pole „stát“, ve kterém můžeme označit některý z jednotlivých krajů České republiky.

Seznam zaškrtávacích polí

Tuto variantu můžeme použít u stejného příkladu jako u pole s mnohonásobným výběrem, lze tedy také zaškrtnout více možností, pouze s rozdílem v zobrazení těchto dvou polí, který můžeme vidět v přihlašovacím formuláři níže.

Radiolist pole

U tohoto pole, na rozdíl od předchozího, nemůžeme vybrat z více možností, vybíráme tedy pouze jednu a opět můžeme vidět rozdíl v zobrazení v přihlašovacím formuláři.

Přihlašovací formulář

Jednotlivá pole mohou mít různé druhy využití a mohou nám pomoct při  segmentaci odběratelů. Námi vytvořená vlastní pole by měla v přihlašovacím formuláři následující podobu.