Jak používat vlastní pole jsme si již ukázali v článku Vlastní pole seznamu odběratelů, nyní si popíšeme a ukážeme, jak jednotlivá vlastní pole vypadají a uvedeme příklad možného využití. V úplném závěru návodu se podíváme se na to, jak se tato pole zobrazují v přihlašovacím formuláři.

Vlastní pole

Na obrázku v pravém horním rohu najdete nápovědu, jak se dostat k nastavení vlastních polí v seznamu odběratelů. Nyní klikněte na Vlastní pole.

Textové pole

První možností je přidání textového pole, které využijeme například pro vyplnění jména a příjmení odběratele.

Rozbalovací pole

Jako další můžeme přidat pole rozbalovací. V tomto případě se jedná o výběr z Vámi nastavených možností, toto pole bychom mohli využít například pro vyplnění pohlaví odběratele.

Pole geozemě, geostát, geoměsto

Tato tři pole určují, na základě IP adresy, odkud (země/stát/město) se uživatel k odběru přihlásil. Pokud bychom tedy chtěli vědět, z které země se odběratel přihlásil, vybereme možnost „Přidat geozemě pole“ a nastavíme Popis a Značku. Toto pole můžeme využít například ve chvíli, kdy máme klienty z České i Slovenské republiky a připravujeme kampaň, kterou chceme cílit pouze na odběratele nacházející se na území České republiky. Za využití segmentů to nebude žádný problém.

Zaškrtávací pole

Pokud vytváříme nový seznam odběratelů, ve kterém chceme mít například zájemce o nějakou akci, v našem případě o workshop, je možné využít zaškrtávacího pole pro potvrzení účasti.

Pole souhlasu

Pole souhlasu můžeme využít například pro souhlas se zasíláním newsletteru s využitím informací, které odběratel ve formuláři uvedl.

Pole s rozsahem roků

Pokud ve svém seznamu využijeme rok narození odběratelů, možnou variantou pro tuto informaci je právě pole s rozsahem roků.

Pole pro telefonní číslo

Jestliže plánujeme využít i telefonní čísla odběratelů, poslouží nám toto speciální pole. Pokud do výchozí hodnoty zadáme předvolbu (pro Českou republiku +420), bude předvolba automaticky nastavena po otevření formuláře (viz formulář na konci návodu).

Pole s e-mailem

Další variantou pro vyplnění e-mailu je pole, které je pro tuto formu  zadávání přizpůsobené. V čem je jiné? Pokud odběratel do pole s e-mailem nevyplní společně s textem znak „@“, tak nebude možné formulář odeslat. Pro e-mail odběratele je však v systému automaticky nastavené povinné pole, které uživatel musí vyplnit. Tímto polem ho tedy nelze nahradit a jeho využití je minimální, snad jen, kdybyste požadovali více e-mailových adres.

Pole URL

Poslední možností, kterou si v tomto článku ukážeme je pole URL, které slouží pro vkládání URL adres. Pokud chceme, aby nám do formuláře odběratel zadal například svoje webové stránky, pole URL je nejlepším řešením.

Přihlašovací formulář

Jednotlivá pole mohou mít různé druhy využití a mohou nám pomoct při segmentaci odběratelů. Jak na práci se segmenty se můžete podívat v návodu zde. Námi vytvořená vlastní pole by měla v přihlašovacím formuláři následující podobu.

Pokračování článku zde.