V této chvíli byste již měli ovládat Seznamy a Šablony. S těmito znalostmi již dokážete vytvořit svou první e-mailovou kampaň. V tomto článku se dozvíte, jaký je rozdíl mezi standardní kampaní a autoresponderem.

Vytvoření kampaně

V menu vyberete Kampaně, klikněte na Všechny kampaně. Objeví se Vám stránka s nabídkou vytvoření první kampaně. Zde se budou také zobrazovat všechny kampaně, které si vytvoříte. Můžete kliknout na +Nový a vytvořit svou první kampaň.

Standardní kampaně

Standardní kampaně jsou kampaně, které chceme odeslat v daný čas a můžeme si tedy nastavit datum a hodinu odeslání. Nemají žádné speciální nastavení na opakované odeslání.

Autorespondery

Automatické kampaně jsou vhodné v případě, že chcete, aby se daná kampaň aktivovala vždy po nějaké akci, např. po přihlášení zákazníka k odběru. Můžete si zde nastavit čas aktivace, tedy v jakém okamžiku chcete e-mail odeslat. Autorespondery mají více možností než standardní kampaně a slouží k odesílání kampaní automatizovaně.

Skupiny kampaní

Pro lepší ukázku máme vytvořené kampaně, abychom Vám mohli lépe nastínit, jak se skupinami pracovat. Skupiny fungují stejně jako Seznamy odběratelů. Díky Skupinám od sebe snadno rozlišíte své kampaně. V případě tvorby většího množství kampaní jsou skupiny velice užitečné.

My jsme si vytvořili dvě skupiny. Jednu pro Blog a druhou pro Newsletter.

Nyní do skupin vložíme předem připravené kampaně. Vytvořili jsme si dvě kampaně. Obě jsme vložili do skupiny  Blog.

Další články v kategorii Práce s kampaní najdete zde.