V této chvíli byste již měli ovládat Seznamy a Šablony. S těmito znalostmi již dokážete vytvořit svou první e-mailovou kampaň. V tomto článku nejprve rozlišíme standardní kampaně a autorespondery.

V menu vyberete Kampaně, klikněte na Všechny kampaně. Objeví se vám stránka s nabídkou vytvoření první kampaně. Zde se budou také zobrazovat všechny kampaně, které si vytvoříte. Můžete kliknout na +Nový a vytvořit svou první kampaň. Samotnému vytvoření první kampaně se bude věnovat další článek.

Standardní kampaně

Standardní kampaně jsou takové kampaně, které chceme odeslat v daný čas a můžeme si tedy nastavit datum a hodinu. Nemají žádné speciální nastavení na opakované odeslání. Je to kampaň, kterou vytvoříte a v daný čas také odešlete.

Autorespondery

Automatické kampaně jsou pro vás výhodné v případě, že chcete, aby se daná kampaň aktivovala vždy po nějaké akci, např. po přihlášení zákazníka k odběru. Můžete si nastavit čas aktivace, v jaké době chcete e-mail odeslat. Autorespondery mají více možností a slouží k odesílání kampaní automaticky po provedení určité akce.

Skupiny kampaní

Pro lepší ukázku máme vytvořené kampaně, abychom vám mohli lépe nastínit, jak se skupinami pracovat. Skupiny slouží stejně jako u Seznamů. Díky Skupinám od sebe snadno rozlišíte své kampaně. Je to velice užitečné, jelikož kampaní budete vytvářet opravdu hodně a takto je od sebe snadno rozlišíte.

My jsme si vytvořili dvě skupiny. Jednu pro Blog a druhou pro Newsletter.

Nyní do skupin vložíme předem připravené kampaně. Vytvořili jsme si dvě kampaně. Obě jsme vložili do skupiny  Blog.

Manuál jsme zpracovali i do krátkého videa: