Úprava odběratele v CSV souboru a import do systému

Záludnost, která vás může potrápit, nastane, když si přejete před odběratele nastavit oslovení. Tento problém můžete vyřešit již při nahrávání odběratelů do seznamu pomocí CSV souboru, kdy v CSV souboru vytvoříte daný sloupeček pro oslovení. Vše najdete popsáno v článku Tvorba a import odběratele. Budete mít kolonku pro e-mail, jméno, příjmení, věk, oslovení a případně další, které si dle sebe zvolíte. Zde si jen musíte dát pozor na češtinu. Jestliže pole máte nyní v angličtině, a soubor vyplníte v češtině, vlastní pole se Vám automaticky vytvoří nové. Můžete tedy pojmenovat pole v angličtině a nebo později smazat nadbytečná vlastní pole, která v angličtině zůstanou.

Na obrázku níže vidíte nadbytečné pole.

Pokud se vám po importu chybně zobrazuje česká diakritika u jmen, zkontrolujte si, že znaková sada souboru pro import je v textovém editoru nastavena na UTF-8 nebo UTF-16.

Přebytečná pole odstraníme ve vlastních polích.

Přebytečná pole jen pomocí červeného tlačítka odstraňte.

Výsledek poté bude vypadat následovně.

Oslovení lze nyní používat jako značku a lze ji vkládat kdekoliv, kde bude potřeba. Např. do předmětu, do těla emailu a tak dále. Pole oslovení můžete vždy upravit podle toho, jaké oslovení potřebujete a použít ho v e-mailu.

Práce se značkou oslovení v emailu

Nyní vám ukážeme, jak otestovat, že oslovení funguje správně za použití značek. Vytvořte standardní kampaň. Vyberete seznam, v kterém jste přidali sloupec Oslovení.

Vyplňte Předmět. Již nyní můžete vyzkoušet, zda vše funguje správně. Značku zadejte ručně, pokud si pamatujete její zkratku nebo ji najděte v dostupných značkách a zkopírujte.

Nyní můžete značku použít přímo v textu e-mailu. Napište text, který si přejete použít a zakomponujte do něj značku oslovení. Klikněte na tlačítko Uložit změny šablony.

Nyní klikněte na Otestovat šablonu. Vyplňte E-mail příjemce a klikněte na tlačítko Odeslat test.

E-mail by vám měl přijít během chvilky. Finální podoba našeho testovacího e-mailu by měla vypadat následovně. Systém podle vybrané adresy emailu přidělí oslovení, které máte přiděleno u daného odběratele, dokáže automaticky toto oslovení použít.

Doufáme, že jsou vám nyní značky více jasné a oslovení budete moci lépe používat.